Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  NORMATIVI

ZIDARSKI RADOVI
 
 
OPĆE NAPOMENE ZA ZIDARSKE RADOVE
1. U svakom radnom procesu obuhvaćene su tri vrste radnih operacija, i to: izrada žbuke, zidanje odnosno žbukanje i prijenos opeke i žbuke.
2. Pomoćne zidarske usluge, koje se pojavljuju u svakoj operaciji glavnog rada, odnose se na: donošenje vode, povremeno miješanje žbuke u zidarskom koritu, vlaženje opeke, premještanje korita, premještanje pokretne skele visine do 2 m i čišćenje radnog mjesta po završenom poslu. U svakom radnom procesu naznačene su sve pomoćne usluge.
3. Kod svake vrste rada naznačen je horizontalni i vertikalni transport, odnosno, dato je prevozno sredstvo kojim se vrši prijenos, odnosno, prijevoz materijala.
4. Ukoliko date relacije transporta ne odgovaraju organizacionoj shemi gradilišta, postoji mogućnost da se to izuzme iz kompleksnog radnog procesa i da se zamijeni odgovarajućim transportom. Ove izmjene su moguće samo pri ručnoj obradi kalkulacija.
OBJAŠNJENJE OZNAKA
Z - zidar odgovarajuće grupe
R - radnik odgovarajuće grupe
m3 - oznaka za metar kubični
m2 - oznaka za metar kvadratni
m1 - oznaka za metar dužni
kom - oznaka za komad
kg - oznaka za kilogram
h - oznaka za sate
ZIDARSKI RADOVI
ZIDANJE
Sva zidanja podijeljena su prema vrsti materijala, i to:
a) od opeke
b) od kamena
c) od betonskih i šljako betonskih blokova
d) od durisol blokova
e) od gipsanih ploča
Kod svih zidanja punih i pregradnih zidova, datim normativima obuhvaćena su sva otežanja (rad u malim i skučenim prostorijama, umjetno svjetlo itd.). Sva izrada žbuke data su strojnim putem, a transport materijala vertikalno dat je u dvije alternative, "skipom" i "kranom", dok je pri horizontalnom transportu, kod svake vrste rada, naznačeno prijevozno sredstvo kojim se materijal prevozi.
Svi pomoćni radovi oko zidanja, kao postavljanje i premještanje iz odjela u odjel i sa kata kat lake pokretne skele (nogari i fosne), premještanje zidarskog korita, povremeno miješanje žbuke, donošenje vode za vlaženje opeka, čišćenje skele i radnog mjesta po završenom poslu, obuhvaćeno je datim normativima pomoćne radne snage zidara. Obračun izvršenih radova opisan je kod svake vrste rada.
ZIDANJE OPEKOM
UVJET:
Materijal potreban za zidanje (opeka, žbuka, voda) mora zidaru biti donijet u neposrednu blizinu i u dovoljnim količinama. Izrada žbuke strojem dato je posebnom podpozicijom; izrada (montaža, demontaža) i premještanje lake pokretne skele obuhvaćeno je pomoćnom radnom snagom zidara. Prijenos žbuke i opeke od mjesta spravljanja, tj. mjesta deponije opeke, dato je posebnom podpozicijom, a opisom je točno naznačeno sredstvo kojim se materijal prevozi, kao i daljina transporta. Kao laka pokretna skela smatraju se nogari sa fosnama.
IZRADA:
Datim normativom zidanja predviđeno je da zidar ozida zid sa pravilnim vezama jednom od predviđenih žbuka čije spojnice moraju biti horizontalne, a žbuka debljine 1 cm.
Zidovi moraju biti vertikalni, a suvišna žbuka, dok je još svježa, mora biti uklonjena žlicom.
Nalaganje zidova (postavljanje osnovnog reda po označavanju ) obuhvaćeno je datim normativom.
OBRAČUN:
Obračun svake vrste rada dat je kod svake pozicije posebno. Sva eventualna otežanja, kao i rad u malim prostorijama, obuhvaćena su datim normativima. Sav rad predviđen je od nove opeke normalnog formata.


(26.08.2007.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- GIPSKARTONSKI RADOVI
- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 1
- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 2
- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 3
- FASADERSKI RADOVI I CIJEVNA SKELA
- ŽBUKANJE
- TESARSKI RADOVI
- ARMIRAČKI RADOVI
- BETONSKI RADOVI
- ZEMLJANI RADOVI
- TEŽINE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
- RUČNI UTOVAR I ISTOVAR
- PODOPOLAGAČKI RADOVI
- STAKLOREZAČKI RADOVI
- HIDROIZOLATERSKI RADOVI
- LIMARSKI RADOVI
- TARACERSKI RADOVI
- IZVEDBA I OBRAČUN GIPSARSKIH RADOVA (ZIDOVI)
- IZVEDBA I OBRAČUN POKRIVAČKIH RADOVA
- IZVEDBA I OBRAČUN SOBOSLIKARSKIH RADOVA
- ARMATURNE TABLICE
- IZVEDBA I OBRAČUN KERAMIČARSKIH RADOVAPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570