Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  NORMATIVI

TARACERSKI RADOVI
 
Posebne odredbe
Sve izrađene površine moraju biti potpuno ravne, horizontalne ili vertikalne, a gdje je to potrebno, kose ili oble. Profili i uglovi moraju imati oštre i pravilne rubove točno prema zahtjevanom opisu.
Podloga mora biti ravna, dovoljno hrapava i prije polaganja teraca ili podložnog sloja, očišćena od kreča, gipsa, masnih mrlja i oprana.
Osnovni - podložni - sloj mora se čvrsto vezati za zidove i podove, a gornji sloj za osnovni i treba ga dobro uvaljati ručnim valjkom.
Teraco smjesa sastoji se od cementa, kamene sitneži i vode, a prema potrebi se dodaje i boja . Za vertikalna oblaganja i stepenice, smjesa se pravi u zapreminskom odnosu 1:2, a za ostale radove 1:2,5, s tim da na jedan zapreminski dio cementa ne smije biti više od 2,5 zapreminskih dijelova kamene sitneži. Kamena sitnež mora biti ravnomjerno i gusto razastrta, a ukoliko se radi sa agregatom razne krupnoće zrna, mora se prethodno usuho izmješati.
Gornja površina mora biti kvalitetno uglačana, a glačanje se radi najranije sedam dana poslije polaganja teraco smjese. Glačanje se obavezno radi strojno, a samo manje ili teško pristupačne površine - ručno. Glačanje se obavlja prvo grubim šmirglom dok se ne pojavi čista površina kamene sitneži, poslije čega se špahtluje, zatim se radi drugo glačanje šmirglovima različite finoće dok se ne postigne glatka i ravna površina i na kraju se premazuje lanenim uljem. magnezijfluatom ili rastvorom voska u benzinu.
Prije početka radova na lijevanom teracu, izvođač je dužan (a normativima je obuhvaćeno) napraviti uzorke dimenzija 20x20 cm radi utvrđivanja - usaglašavanja - strukture i veličine zrna, kao i boje, ako se teraco radi sa dodatkom boje. Boja koja se dodaje u teraco smjesu mora biti postojana u prisustvu cementa i otporna na premaze za glačanje i održavanje teraca.
Na mjestima prodora raznih cijevi kroz podove koji se obrađuju lijevanim teracom, ukoliko cijevi nisu odvojene od konstrukcije raznim vidovima čahura (a što bi po pravilu trebalo), onda se cijevi obavijaju (na dijelu teraco poda) specijalnim impregniranim papirom, kako bi se izbjegla kruta veza, omogućila slobodna dilatacija cijevi i izbjeglo lomljenje teraca. 
Kod većih podnih površina mora se u teracu izvesti dilatacijska spojnica, kako bi se izbjeglo pucanje teraca, a na mjestima diletacija u konstrukciji, obavezno se izvodi i diletacijska spojnica u teraco podu.
Preporuča se obrada balkona, terasa, podesta, stubišta i sl. lijevanim teracom, poslije ugrađene bravarije, kako bi se izbjeglo naknadno krpljenje koje je uvijek vidljivo.
Venecijanski mozaik se radi od mramornih ploča nepravilnog oblika, koje se polažu potpuno horizontalno preko podloge od cementnog gipsa debljine 3 cm, koja se prethodno izvodi, a međuprostor, koji ne smije biti veći od 2 cm između ploča, ispunjava se teraco smjesom.
Prilikom izrade podova od gotovih teraco ploča mora se voditi računa o tome da spojnice budu minimalne i u jednoj liniji, dobro podbijene da ne mogu naknadno ulijegati, a gornja površina mora biti potpuno ravna, preglačana i namazana do visokog sjaja.
Normativom vremena su obuhvaćeni svi pomoćni radovi potrebni za kompletno izvođenje, rad u svim prostorijama bez obzira na veličinu i prijenos materijala ručnim kolicima horizontalno na 40 m2 i vertikalno na 20 m1 dizalicom.
Za izradu podova, stupova, visoke sokle i korita obračun se vrši po m2 i normativi utroška materijala i norma vremena izrade odnose se na na 1 m2 gotovog posla., 
Za izradu bordura, sokla, holkela, greda, stepenica, okapnica, bankina i traka, normativi materijala odnose se na 1 m1 i obračun se vrši po 1 m1 kompletno završenog posla, a za krpljenje rupa obračun se vrši po komadu.
Kod izrade podova ne odbijaju se otvori, izbočine, stupovi i sl. do 0,50 m2.
Kod montaže stepenica, sve stepenice moraju biti horizontalno montirane tako da se sve stepenice na nosaču poravnaju u jednu ravan-kosu. Moraju biti dobro učvršćene za nosač u cementnom gipsu 1:3, a i ankerirane.
Sva potrebna oplata za teraco radove obuhvaćena su normativom izrade po jedinici mjere.


(24.08.2007.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- GIPSKARTONSKI RADOVI
- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 1
- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 2
- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 3
- FASADERSKI RADOVI I CIJEVNA SKELA
- ZIDARSKI RADOVI
- ŽBUKANJE
- ARMIRAČKI RADOVI
- BETONSKI RADOVI
- ZEMLJANI RADOVI
- TEŽINE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
- RUČNI UTOVAR I ISTOVAR
- TESARSKI RADOVI
- PODOPOLAGAČKI RADOVI
- STAKLOREZAČKI RADOVI
- HIDROIZOLATERSKI RADOVI
- LIMARSKI RADOVI
- IZVEDBA I OBRAČUN GIPSARSKIH RADOVA (ZIDOVI)
- IZVEDBA I OBRAČUN POKRIVAČKIH RADOVA
- IZVEDBA I OBRAČUN SOBOSLIKARSKIH RADOVA
- ARMATURNE TABLICE
- IZVEDBA I OBRAČUN KERAMIČARSKIH RADOVAPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570