Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  REGULATIVA

PRAVILNIK O NAČINU ZATVARANJA I OZNAČAVANJA ZATVORENOG GRADILIŠTA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

27

Na temelju članka 166. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj: 175/03 i 100/04), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU ZATVARANJA I OZNAČAVANJA ZATVORENOG GRADILIŠTA

Članak 1.

Građevinski inspektor naredit će zatvaranje gradilišta odnosno dijela gradilišta na licu mjesta postavljanjem službenog znaka i trake na gradilištu odnosno dijelu gradilišta ako utvrdi da su ispunjeni uvjeti za izricanje te mjere.

Iznimno, građevinski inspektor može zatvoriti gradilište odnosno dio gradilišta velike površine i/ili duljine, postavljanjem više službenih znakova na vidljivim mjestima.

Članak 2.

Naredbu o zatvaranju gradilišta odnosno dijela gradilišta građevinski inspektor utvrđuje zapisnikom o inspekcijskom pregledu.

Članak 3.

Službeni znak i traka postavljaju se na gradilištu odnosno dijelu gradilišta na vidljivom mjestu i na prikladan način.

Članak 4.

Za vrijeme dok je zatvoreno gradilište odnosno dio gradilišta mogu se izvoditi samo oni radovi koji su nužni za provedbu rješenja građevinskog inspektora.

Radovi iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se zapisnikom o inspekcijskom pregledu.

Članak 5.

Likovni prikaz službenog znaka i trake s pripadajućim tekstom sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, odnosno građevine (»Narodne novine«, broj: 72/03).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/04-04/0016

Urbroj: 531-01-04-2

Zagreb, 29. prosinca 2004.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

 (15.09.2006.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- PRAVILNIK O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA
- ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU
- PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA
- PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA
- NAKNADE, POTPORE I NAGRADE KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA U 2008. GODINI
- PREČICOM DO UPORABNE DOZVOLE
- PRAVILNIK O GOSPODARENJU GRAĐEVNIM OTPADOM
- ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (2.DIO)
- ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (1.DIO)
- PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA
- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja
- PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE
- ZAKON O GRADNJI
- Zakon o zaštiti na radu
- Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcije
- Pravilnik o kontroli projekta
- Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebnaPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570